Алуминиеви ръкохватки

Алуминиеви ръкохватки

Ръкохватките от алуминий могат да се разделят на два основни модела – стенни ръкохватки, предназначени за стълбища, и хоризонтални ръкохватки, които се комбинират с бордове за основа. Могат да се използват извън или в сграда. При хоризонталните ръкохватки височината варира в зависимост от височината на борда и желаната височина на парапета. С лекота се комбинират с други модели парапети, например “френски” тип. Изключително представително е на стълбище да се монтират успоредно на ръкохватка от едната и триструнен парапет от другата страна.

Ръкохватките се изработват от алуминиеви тръби и алуминиеви крепежни елементи. Състоят се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект. Тръбите и елементите може да са с различни цветове. На снимките и схемите са предложени няколко от най- класическите варианти.

Монтажът се извършва след полагане на подовата настилка, като се поставят предварително основите на парапетите. След техния монтаж единствената поддръжка се изразява в почистването от прах.