Триструнни алуминиеви парапети

Триструнни алуминиеви парапети

Предлаганият модел Триструнен Парапет може да се използва извън или в сградата. Може да е с различна височина или да служи като добавка към други елементи. Може да се използва за площадки или стълби, както и за прави или извити участъци. Може да се комбинира и с други модели, например с ръкохватки.

Триструнният парапет се изработва от алуминиеви тръби и алуминиеви крепежни елементи. Състои се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект. Тръбите и елементите може да са с различни цветове. На снимките и схемите са предложени няколко от най-класическите варианти. При Ваше желание може да се изработи комбиниран модел, например триструнен спираловиден и с цветни елементи (ТР24 + ТР05).

Монтажът се извършва след полагане на подовата настилка, като се поставят предварително основите на парапетите. След техния монтаж единствената поддръжка се изразява в почистването от прах.