KBE система с прилягащо уплътнение 58мм

KBE система с прилягащо уплътнение 58мм

  • Утвърдилата се 3-камерна система с отлични топлоизолационни
    свойства
  • Шумозащита до клас 5
  • Единна дълбочина на вграждане от 58мм
  • С изместени и полуизместени равнини, подвижен делител
  • Различни варианти на декор
  • Атрактивен външен вид с меки линии