Алуминиеви парапети от колони

Алуминиеви парапети от колони

Парапетът от колони може да се използва извън или в сградата. Може да е с различна височина или да служи като добавка към други елементи. Може да се използва за площадки или стълби, както и за прави или извити участъци.
Интересен вариант е включването на цветни елементи върху колоните на парапета, които могат да са разположени на еднаква височина или височината да варира за всяко колона по закономерен или случаен признак.

Изработва се от алуминиеви тръби и алуминиеви крепежни елементи. Състои се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект. Тръбите и елементите може да са с различни цветове.

Монтажът се извършва след полагане на подовата настилка, като се поставят предварително основите на парапетите. След техния монтаж единствената поддръжка се изразява в почистването от прах.