Алуминиеви парапети със стъкло

Алуминиеви парапети със стъкло

Моделите Парапети със стъкло може да се използват извън или в сградата. Може да са различна височина и да се използват за площадки или стълби, както и за прави или извити участъци. С лекота се комбинира и с останалите модели. Една допълнителна възможност е, че със същите елементи могат да се изграждат красиви декоративни огради.

Изработват се от алуминиеви тръби, алуминиеви крепежни елементи и закалено стъкло. Състоят се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект. Тръбите и елементите може да са с различни цветове, които са посочени към всеки вариант. Стъклата може да бъдат с различни форми и цвят съгласно дизайна на обекта. На снимките и схемите са предложени няколко от най-класическите варианти.

Монтажът се извършва след полагане на подовата настилка, като се поставят предварително основите на парапетите. След техния монтаж единствената поддръжка се изразява в почистването от прах.