Алуминиеви прегради

Алуминиеви прегради

Алуминиевите парапети под формата на прегради могат да се използват с различно предназначение. Тяхното предимство основно предимство се изразява в многообразието според изискванията на клиента и неръждаемост. Изработват се от алуминиеви тръби и алуминиеви крепежни елементи. Състоят се от системи от отделни елементи, които се проектират от технолозите на фирмата съгласно всеки обект.

Може да се използват почти всички категории алуминиеви парапети: френски тип парапет, парапет със стъкло, ръкохватка или парапет от колони, които могат да се монтират с вътрешен или външен монтаж. Тръбите и елементите може да са с различни цветове.

Монтажът се извършва след полагане на подовата настилка, като се поставят предварително основите на парапетите. След монтажа, единствената поддръжка се изразява в почистването от прах.