KBE Система_70мм

KBE Система_70мм

 • Подобрена топлозащита благодарение на 70мм дълбочината
 • 5-камерна технология
 • Модерен дизайн
 • Различни цветови варианти и дървесни структури
 • Икономичност благодарение на намалените складови наличности
 • Допълнителна шумо-, термо- и противовзломна защита поради
  дълбокия остъклителен фалц
 • Повече сигурност с ос на заключване 13мм
 • Подобрена статика
 • Оптимирана изотермална линия
 • Оптимиран монтаж