KBE ClimaTEC_70

KBE ClimaTEC_70

  • Саморегулираща се вентилираща система за KBE Система_70мд
  • Подпомага контролирания въздухообмен за превенция на мухъла
  • Отговаря на изискванията на Наредбата за пестене на енергия EnEV
  • Логична доразработка патентованата KBE-Grundlüftungssystem
  • Поставя се скрита в касата и поради това е почти невидима за потребителите
  • Лесен монтаж чрез защипване

*Европейски патент EP 0 719 374 B1